kelvin

Kelvin to pszenica jakościowa znajdująca się na Holenderskiej Liście Odmian Rekomendowanych. Kelvin to odmiana średniopóźna, łącząca w sobie doskonałą jakość piekarniczą z wysokimi plonami i wysoką odpornością na choroby.

Względne plony ziarna pszenicy Kelvin w Holandii, w zależności od regionu:
(uśredniona, w porównaniu do odmian wzorcowcyh 2006-2011)

Region Z zastosowaniem środków ochrony roślin Bez ochrony chemicznej
Iły morskie regionów północnych 99 (105,9 q) 101 (94,9q)
Iły morskie centrum 99 (105,9q) 103 (96,8q)
Iły morksie południowego zachodu 100 (107q) 105 (98,7q)
Lessy rzeczne 101 (108,07q) 105 (98.7q)
Gleby lekkie, bielicowe 103 (110,21q) 103 (96,8q)

Źrodło: Lista odmian rekomnedowanych CSAR (Comissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlist) na rok 2012

Jakość
W Holandii Kelvin kwalifikuje się jako pszenica piekarnicza o doskonałch parametrach wypiekowych, w Polsce Kelvin spełnia wszelkie wymogi kategorii E (polepszacz)

Regulatory wzrostu
Kelvin ma stosunkowo długą słomę (średnio ok. 91 cm) więc w celu uzyskania maksymalnego plonu w warunkach bardzo intensywnej technologii produkcji zaleca się zastosować regulator wzrostu (CCC i/lub Moddus). Pierwsza dawka ogólnie zalecana jest w momencie, kiedy dobrze wyczuwalne jest pierwsze kolanko (Zadoks GS 31), a następna dawka w około 7 - 10 dni później (Zadoks 34 - 37). Notabene nie należy stosowac preparatu Moddus dla reprodukcji na cele siewne.

Cechy pszenicy Kelvin (uśrednione z lat 2008 do 2011)

Jakość Cechy agronomiczne Poziom odporności
Piekarnicza E Zimotrwałość -- Mączniak 7,5
Długość słomy * 101 Rdza żółta 8,5
Sztywność 7,5 Rdza brunatna 9,0
Klasyfikacja twardości ziarna Twarde Wczesność kłoszenia 7,0 Plamistość liści 8,0
Wczesność dojrzewania 7,0 Fuzarioza kłosa 6,5
Porastanie 7,5

* 100 - 90 cm
Źrodło: Lista odmian rekomnedowanych CSAR (Comissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlist) na rok 2012

Agrotechnika

Odporność na choroby
Kelvin odznacza się bardzo dobrą odpornością na choroby, jednak w celu uzyskania maksymalnego plonu pożądane jest zastosowanie ochrony chemicznej. Oprysk przeciwko chorobom kłosa jest korzystny nawet w przypadku odmian o wysokiej odporności na patogeny. Ze względu na doskonałą odporność Kelvina, należy unikać bardzo późnego stosowania strobilurin, gdyż może to prowadzić do problemów z dojrzewaniem.

Norma wysiewu
Kelvin to odmiana dobrze krzewiąca. Norma wysiewu musi być obliczona tak, by osiągnąć wiosną maksymalnie 250 roślin na m2.

MTZ Stanowisko
dobre średnie słabe
45 gr 140 kg / ha 160 kg / ha 180 kg / ha
50 gr 155 kg / ha 175 kg / ha 200 kg / ha
55 gr 170 kg / ha 195 kg / ha 220 kg / ha

Nawożenie azotem
Poziom nawożenia azotowego w dużym stopniu determinuje intensywność wegetacji i ostateczny plon nasion. Zalecana pierwsza dawka wiosną to 140 kg N / ha, minus zapasy azotu w glebie. Zalecana druga dawka to 50  65 kg N / ha (Zadoks GS 31 - 32). Następnie w fazie liścia flagowego (Zadoks GS 39 - 43) można podać jeszcze trzecią dawkę 30 - 45 kg N / ha.

Powyższe zalecenia uprawy mają charakter bardzo ogólny. W celu uzyskania dokładnych zaleceń uprawy pszenicy ozimej na konkretnym stanowisku, prosimy zasięgnąć rady dystrybutora lub lokalnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

TOP FARMS AGRO Sp. z o.o
60-408 Poznań
ul Przelot 24
+48 61 847 91 39
http://www.topfarms-nasiona.pl/
Załączniki: