tabasco

Tabasco, klasa C/K, znajduje się na Holenderskiej Liście Odmian Rekomendowanych i jest to najchętniej uprawiana pszenica ozima w Holandii (największy areał uprawy). Tabasco jest też szeroko rozpowszechniona w Niemczech, Danii, Belgii i w Polsce. Swój sukces zawdzięcza bardzo dobrej odporności połączonej z niezwykle wysokim plonowaniem.

Holandia: średnie plony nasion odmiany Tabasco w zależności od regionu:
(uśrednione, w porównaniu do odmian wzorcowych 2006-2011)

Region Z zastosowaniem środków ochrony roślin Bez ochrony chemicznej
Iły morskie regionów północnych 101 102
Iły morskie centrum 106 109
Iły morksie południowego zachodu 103 104
Lessy rzeczne 104 103
Gleby lekkie, bielicowe 102 108

Źrodło: Lista odmian rekomnedowanych CSAR (Comissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlist) na rok 2012

Jakość
W Holandii Tabasco zaklasyfikowana jest jako “pozostałe pszenice” . W Niemczech Tabasco znajduje się w kategorii paszowa (C) i na ciastka (K). Ze wzgędu na profil jakościowy (niska wodochłonność, niska kleistość ciasta i ojętość chleba) odmiana ta świetnie nadaję się do produkcji ciastek i wafli płaskich.

Regulatory wzrostu
Tabasco to odmiana bardzo sztywna o relatywnie krótkiej słomie, więc w normalnych warunkach nie wymaga stosowania regulatorów wzrostu. Jednak w celu zmaksymalizowania plonu w warunkach intensywnej agrokultury, zaleca się zastosowanie regulatora wzrostu (CCC i/lub Modus). Według ogólnych zaleceń, pierwszą dawkę należy podać kiedy dobrze wyczuwalne jest pierwsze kolanko (faza GS 31 w skali Zadoksa), następnie druga dawka CCC około 7-10 dni później (w skali Zadoksa GS 34 - 37). Notabene preparatu Moddus nie można stosować przy produkcji materiału siewnego.

Cechy pszenicy Tabasco:
(uśrednione z lat 2008 do 2011)

Jakość Cechy agronomiczne Poziom odporności
Piekarnicza C/K Zimotrwałość -- Mączniak 8,5
Długość słomy * 96 Rdza żółta 9,0
Sztywność 7,5 Rdza brunatna 9,0
Klasyfikacja twardości ziarna Miękkie Wczesność kłoszenia 5,5 Plamistość liści 8,0
Wczesność dojrzewania 5,5 Fuzarioza kłosa 6,5
Porastanie 6,5

* 100 - 90 cm
Źrodło: Lista odmian rekomnedowanych CSAR (Comissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlist) na rok 2012

Agrotechnika

Odporność na choroby
Tabasco odznacza się nadzwyczajną odpornością na choroby (najwyższe oceny w urzędowych badaniach zarówno w Holandii jak i w Niemczech), jednak w celu uzyskania maksymalnego plonu pożądane jest zastosowanie ochrony chemicznej - oprysk przeciwko chorobom kłosa jest korzystny nawet w przypadku odmian o wysokiej odporności na patogeny. Ze względu na doskonałą odporność Tabasco, należy unikać bardzo późnego stosowania strobilurin, gdyż może to prowadzić do problemów z dojrzewaniem.

Norma wysiewu
Tabasco to odmiana dobrze krzewiąca się. Norma wysiewu musi być obliczona tak, by osiągnąć wiosną maksymalnie 250 roślin na m2.

MTZ Stanowisko
dobre średnie słabe
45 gr 140 kg / ha 160 kg / ha 180 kg / ha
50 gr 155 kg / ha 175 kg / ha 200 kg / ha
55 gr 170 kg / ha 195 kg / ha 220 kg / ha

Nawożenie azotem
Poziom nawożenia azotowego w dużym stopniu determinuje intensywność wegetacji i ostateczny plon nasion. Zalecana pierwsza dawka wiosną to 140 kg N / ha, minus zapasy azotu w glebie. Zalecana druga dawka to 50 - 65 kg N / ha (Zadoks GS 31 - 32). Następnie w fazie liścia flagowego (Zadoks GS 39 - 43) można podać jeszcze trzecią dawkę 30 - 45 kg N / ha.

Powyższe zalecenia uprawy mają charakter bardzo ogólny. W celu uzyskania dokładnych zaleceń uprawy pszenicy ozimej na konkretnym stanowisku, prosimy zasięgnąć rady dystrybutora lub lokalnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Centrala Nasienna Środa Śląska Sp. z o.o.
55-300 Środa Śląska
Ul. Żytnia 1
+48 71 317 23 84
sekretariat@centrala-nasienna.pl
www.centrala-nasienna.pl
Centrala nasienna KALNAS Sp. z o.o.
62-800 KALISZ
ul. Wrocławska 13-17
+48 62 501 10 01
kalisz@kalnas.pl
www.kalnas.pl
P.P.H. AGRONAS Sp. z o.o.
62-600 Koło
ul. Żeromskiego 83
+48 63 272 04 03
www.agronas.pl
CENTRALA NASIENNA Sp. z o.o.
98-200 Sieradz
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 30
0-43 8271331
PHUP "DEKOREX"
A.Karbowski
14-260 Lubawa
+48 89 645 30 48
zbyt@dekorex.com.pl
Załączniki: